CUBA art w kilku punktach:

1. Każdy artysta ma własną wizję świata, którą ukazuje nam w swoich dziełach.
Niezależnie od tego, skąd pochodzi, gdzie mieszka czy jakiej jest narodowości,
reprezentuje jakiś kierunek artystyczny: abstrakcjonizm, ekspresjonizm, sztukę figuratywną...
Tę odrębność i oryginalność odnajdujemy w dziełach kubańskich artystów.
Ich wizje rzeczywistości aż kipią odmiennością, a ich twórczość swój niezwykły
wymiar zawdzięcza elementom typowym dla kubańskiego krajobrazu, a także systemu
politycznego czy gospodarczego.

2. Niestety, artysta często musi mierzyć się z przeciwnościami losu.
Niejednokrotnie nie może zaprezentować tego, co tworzy. Czasem jest to dobrowolny wybór,
związany z intymną więzią między artystą a jego dziełem i jego niechęcią do pokazywania
go ludziom. Innym razem to przyczyny niezależne od niego.

CUBA art ma na celu umożliwienie kubańskim artystom zaistnienia w Polsce oraz na arenie
międzynarodowej.

3. Możesz być bliżej sztuki kubańskiej:
- zostając patronem medialnym
- zostając sponsorem - polecając CUBA art znajomym na Facebooku
- możesz także poinformować rodzinę, przyjaciół, znajomych o naszej stronie
- jeśli jesteś artystą z Polski/Europy
- możesz wykonać wspólne dzieło z artystami kubańskimi
- jeżeli jesteś artystą z Kuby możesz przesłać nam swoje portfolio
- możesz po prostu do nas napisać i przekazać swoją opinię
- możesz kupić obraz kubańskiego artysty (Galeria Sztuki)