Kontakt

Cuba Art spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

z siedzibą w Elblągu, przy ul. Saperów 8/1, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy w Olsztynie, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000461759, NIP 5783112343, REGON 281500897, kapitał zakładowy 5000,00 PLN 

E-mail: malarstwokuba@gmail.com

Wyślij